themas
border line

Richten met de Traffic Light Tool

Onze jarenlange internationale expertise brengt met zich mee dat wij met vele instrumenten, testen en kleurige assessments ervaring hebben opgebouwd. Wij geloven in een goede analyse, die vooral praktisch bruikbaar is om gericht te kunnen ontwikkelen. Daarom is de Traffic Light Tool® (TLT) voor ons een weloverwogen keuze.

De TLT is een online analyse-instrument om op doelgerichte en systematische wijze de ontwikkeling van organisaties, teams en individuele medewerkers te kunnen richten, faciliteren en evalueren. Een doordachte en 'onmisbare' tool voor verbeterprogramma's.

Aan de hand van de kleuren groen, geel en rood wordt eenvoudig inzichtelijk wanneer een onderzoeksaspect goed, redelijk of matig scoort. Een intuïtieve en praktische aanpak.

Heldere analyses op maat

Met de TLT kan vanuit verschillende perspectieven een beeld worden verkregen. Bijvoorbeeld een zelfbeeld van iemands adviserende verkoopvaardigheden of het beeld dat de leidinggevende en/of de klant ergens van heeft. Afhankelijk van het onderwerp maken wij met u een keuze vanuit welke perspectieven we een beeld willen hebben. Vervolgens bepalen we gerichte onderzoeksvragen.

Motiverend en faciliterend

De met behulp van de TLT verkregen inzichten dragen bij aan een goed onderbouwde ontwikkelaanpak. Dat werkt voor deelnemers, zeker ook als er zelfbeelden worden opgesteld, motiverend. Ook het met de TLT volgen van de ontwikkelinitiatieven - een extra functionaliteit van de TLT - stimuleert en faciliteert iemands ontwikkeling.

Uw ontwikkeleuro op zijn plek

De TLT heeft ook voordelen voor het management (ook HR) en trainers / coaches. Op de analyses kunnen zij hun plannen maken. Met behulp van de TLT worden keuzes gemaakt over waar en hoe de ontwikkeleuro het best zal renderen. Vervolgens wordt middels de TLT het resultaat inzichtelijk gemaakt.

Voordelen

  • Doelgerichte en systematische analyse voor het inventariseren van ontwikkelbehoeften op maat
  • Bewustzijn creëren bij medewerkers, inclusief de bereidheid om te groeien (al vanaf het begin)
  • Faciliteren van ontwikkelinitiatieven van organisaties, teams en individuele medewerkers
  • Volgen van ontwikkelingen (zowel op 'harde' cijfers als op 'zachte' vaardigheden)
  • Borgen en uitbouwen van het succes van organisaties, teams en individuele medewerkers
  • Uitgebreide ervaring met de TLT in succesvolle projecten (nationaal en internationaal)
  • Eenvoudig op maat in te richten

Meer weten?

Wilt u weten hoe de Traffic Light Tool® aan het succes van uw verbeterintiatieven kan bijdragen? Neem gerust contact met ons op.