themas
border line

Time management

Het blijft lastig. Hoe optimaal om te gaan met uw schaarse tijd? De 'waan van de dag' belemmert veelal de concentratie op het werken aan de juiste zaken. Velen kennen het schema waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen belangrijke en urgente zaken. Maar in de huidige hectische tijd biedt dat niet voldoende handvatten meer. David Allen gaat met zijn Getting Things Done© methode een stap verder en helpt bij het snel maken van keuzes.

Een paar herkenbare dilemma’s

 • Een belangrijke spoedofferte komt ertussen, maar u heeft zo een belangrijke afspraak.
 • Een klantvraag kan het best door u beantwoord worden, maar vandaag lukt u niet. Doet u het morgen of een collega vandaag?
 • Een presentatie aan de directie slokt veel tijd op. Wanneer is goed goed genoeg?
 • Een uitgebreide offerte kost tijd. Ook hier geldt: wanneer is het goed genoeg?

Een paar ideeën die u vast op weg helpen

 • Maak een planning per twee weken
 • Plan pro-actieve taken
 • Vraag klanten wanneer ze concreet iets nodig hebben en beslissen
 • Houd uw agenda bij en kom altijd op tijd
 • Kom ook interne afspraken na
 • Maak een dagelijkse to do-lijst
 • Handel zaken, die minder dan twee minuten kosten, gelijk af
 • Stel vooraf prioriteiten, indien nodig in overleg
 • Maak uw planning bekend bij collega’s
 • Evalueer iedere twee weken uw planning

In onze ontwikkeltrajecten is time management het aanbrengen van focus en het houden van doelgerichte, gestructureerde meetings altijd een onderdeel. Wij vinden samen met u een werkbare mix van beproefde methoden die u op weg helpen én houden.