syswerkwijze
border line

Werkwijze

Voor het selecteren van de juiste Sharewater Linked Professionals die passen bij de doelen en uitgangspunten van onze klanten gaan wij als volgt te werk:

Stappen

  1. Verkenning van de situatie, uitdaging en/of problematiek van de opdracht
  2. Formulering van de opdracht
  3. Opstellen van de profielschets van de gewenste professional(s)
  4. Selectie van professional(s)
  5. Presentatie van geschikte professional(s) aan de opdrachtgever
  6. Start van de opdracht
  7. Voortgangsgesprekken en eindevaluatie met de opdrachtgever en de professional(s)