themas
border line

Succesvol verbeteren in cycli van 13 weken

In de praktijk blijkt dat de kans op een blijvende (gedrags)verandering groter is als er gedurende 13 weken (90 dagen of 3 maanden) met aandacht en inzet aan een ontwikkelthema wordt gewerkt. De periode van 13 weken is niet te kort, om terugvallen te voorkomen, en niet te lang, wat tot concentratieverlies zou kunnen leiden. Zowel individuen als teams vinden een 13-Wekencyclus vaak prettig en overzichtelijk.

Een blijvende verbetering

In onderstaande figuur is een voorbeeld van een 13-Wekencyclus opgenomen. De samenstelling ervan is maatwerk.

 

Voorbeeld van een 13-Wekencyclus.

Een 13-Wekencyclus begint met het afstemmen van het ontwikkeldoel. Vaak maakt een cyclus deel uit van een groter ontwikkelplan. Een cyclus eindigt met het borgen van gerealiseerde verbetering(en) en een evaluatie ten opzichte van het doel (ook wel kritische prestatie-indicatoren of kpi's).

De kracht van variatie en intensiteit

Een voorwaarde voor een succesvolle cyclus is voldoende variatie. Een passende mix van grondige analyses (vaak m.b.v. de Traffic Light Tool® / TLT »), training met inzet van praktijkcases, coaching door de leidinggevende en/of externe coach en coaching on the job, geeft het beste resultaat. Iedere cyclus eindigt met een interactieve evaluatie. Deze variatie zorgt voor een stimulerende intensiteit die de kans op blijvende verbetering vergroot.

Het management betrekken we altijd actief. Zichtbare betrokkenheid van het management onderstreept het belang en werkt inspirerend. Hun voorbeeldgedrag is een cruciaal onderdeel van het succes en daar sturen wij op en helpen wij bij.

Een praktische aanpak

Het ontwikkelen in cycli van 13 weken heeft ook een praktisch voordeel. Op jaarbasis kunnen, rekeninghoudend met de gangbare vakantieperioden, 2 à 3 cycli worden ingezet (1 of 2 cycli voor de zomervakantie en 1 cyclus na de zomervakantie / voor het einde van het jaar).

Meer weten?

Wilt u weten hoe wij het succesvol ontwikkelen in cycli van 13 weken hebben ingezet bij onze klanten en bent u nieuwsgierig naar hoe het ook voor uw organisatie kan werken? Neem gerust contact met ons op.