themas
border line

Klanten en medewerkers betrekken

Voor organisaties is het betrekken van klanten en/of medewerkers bij het ontwikkelen van producten, diensten en processen een krachtig middel. Het zorgt voor betere, klantgerichte oplossingen, het creëert draagvlak en ambassadeurs, het verkleint de kans op mislukkingen, maakt niet-relevante activiteiten zichtbaar, verhoogt de flexibiliteit van de organisatie, zorgt voor een positieve dynamiek. Wij helpen u hierbij graag met het ontwikkelen, implementeren en faciliteren van doelgerichte dialoog- en co-creatieprogramma’s en -activiteiten.

Beproefde technieken

Hiervoor zetten wij beproefde persoonlijke dialoogtechnieken en moderne online tools in om de collectieve kennis en sentimenten in uw organisatie en bij uw doelgroep snel en effectief te peilen en te managen. Wij leggen de verbinding tussen de sleutelfiguren in uw organisatie of project enerzijds en uw doelgroep(en) anderzijds. Wij betrekken hen bij de cruciale thema’s die leven om zo gezamenlijk oplossingen en resultaten te realiseren.

De dialoog met uw medewerkers

In het streven naar continu verbeteren is de dialoog tussen de medewerkers van zeer belangrijk. Vaak is er wel dialoog, maar wordt er weinig gestructureerd gewerkt aan het verbeteren van de processen in de organisatie en de toegevoegde waarde voor de (interne of externe) klant. Door dit op een gestructureerde wijze aan te pakken verbetert de samenwerking en neemt de effectiviteit en efficiëntie van uw organisatie toe. Technieken om dit in co-creatie met elkaar in de organisatie te doen is bijvoorbeeld Kaizen. Een beproefde methode om samen continu te verbeteren. 

Collectieve kennis benutten

Wij kennen de kansen en risico’s van het proces en helpen weerstand te managen. De collectieve kennis bij de opdrachtgever en klant wordt breed benut. De doelgroep voelt zich gehoord en begrepen. De opdrachtgever behoudt de regie en controle. Zo worden de beste resultaten bereikt.