themas
border line

Continu verbeteren met plezier

Om bij te dragen aan continue verbeteringen, maken wij in onze dienstverlening onder andere gebruik van de continu verbetermethoden, zoals Lean, Six Sigma en Kaizen. Het zorgt voor een klantgerichte en planmatige, maar vooral ook menselijke manier om blijvende verbeteringen met draagvlak te realiseren. Hierbij gaat het altijd om een combinatie van het verbeteren van kwaliteit, het verhogen van de efficiëntie (waaronder kostenverlaging) en het versnellen van processen. Alles in het teken om met souplesse en plezier de klant zoveel mogelijk toegevoegde waarde te bieden.

Samen meer klantwaarde creëren

Bij het werken aan verbeteringen wordt uitgegaan van de toevoegde waarde voor de klant. Om die extra klantwaarde te kunnen bieden, moeten de processen in de organisatie en de manier van werken van de medewerkers daar op worden afgestemd. Door een zo goed mogelijke ‘fit’ te creëren tussen primaire klantprocessen en daaraan ondersteunende processen in de organisatie en de competenties van de medewerkers, ontstaat de klantgerichte professionele organisatie. De continu verbetermethoden zijn er op gericht om iedereen in de organisatie bij het verbeteren te betrekken.

Met souplesse en plezier klanten beter van dienst zijn

Ook op het gebied van professionele dienstverlening ervaren wij dat met deze methoden veel winst met betrekking tot effectiviteit en efficiëntie is te behalen, o.a. door het optimaliseren van de contactmomenten tussen klant en dienstverlener. Strategieën krijgen meer focus. In organisaties aanwezige kennis en kunde worden beter benut en zijn beter te ontwikkelen. Processen worden aanzienlijk vereenvoudigd. Flexibiliteit en souplesse in samenwerking neemt toe. Investeringen in ondersteunende infrastructuur - bijvoorbeeld in CRM-systemen - renderen beter. En dit met een stijging van de klanttevredenheid en een toename van het werkplezier als resultaat.

KennismakingsWorkshops

Om kennis te kunnen maken met de kracht van het continu verbeteren, o.a. met behulp van Lean, Six Sigma en Kaizen, gericht op het met souplesse en plezier creëren van meer toegevoegde waarde voor de klant, organiseren wij regelmatig workshops. Meer weten over onze KennismakingsWorkshops? Neem gerust contact met ons op.