sysconsulting
border line

Consulting

Het is ons doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van het klantgericht samenwerken en het vergroten van de commerciële slagkracht van onze klanten, zowel bij profit als non-profit organisaties. De vraagstukken waar wij ons op richten zijn over het algemeen pas goed oplosbaar als ze niet alleen vanuit een commercieel oogpunt, maar ook vanuit een breder bedrijfskundig perspectief worden aangepakt.

Samen klantgericht professionaliseren

De kracht van werkbare oplossingen zit vaak opgesloten in de eenvoud en veelzijdigheid. Hoe mooi en vernieuwend een concept of een oplossing ook kan ogen, ze moet wel uitvoerbaar zijn en op een efficiente manier bijdragen aan het bereiken van uw doelen. Of het nu gaat om kostenbesparingen, efficiëntere manieren van werken of andere verbeterinitiatieven, het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit, het werkplezier en bovenal de toegevoegde waarde voor de klant. Het gaat om het optimaliseren van de balans. En dat vraagt om een professionele manier van samenwerken en continu verbeteren. Een uitdaging waar wij graag met onze visie op het 'samen klantgericht professionaliseren' een bijdrage aan leveren.

 

 

Adviseren, trainen, coachen en verandermanagement

De onderstaande drie thema's maken een belangrijk deel uit van onze ontwikkelinspanningen. Ze beginnen altijd met een advies over een ontwikkelaanpak, die meestal bestaat uit een combinatie van trainingen, coachingssessies, praktijkopdrachten en andere verandermanagement gerelateerde werkzaamheden. De drie thema's zijn: