klantgerichtheidinbeweging
border line

Nuttige kennis en handige tools

Het benutten van kennis en het inzetten van handige tools zijn belangrijke facetten van onze ontwikkelfilosofie en dienstverlening. Geen doel op zich, maar een wezenlijk onderdeel voor het leveren van kwaliteit en het borgen van verbeteringen.

Benutten van kennis en ervaring uit de praktijk

Kennis die in de praktijk is ontstaan hebben wij hoog in het vaandel. Om tot die kennis te komen is vaak het nodige 'leergeld' betaald. Het zou zonde zijn om die kennis en ervaring niet te benutten. Vandaar dat wij veel aandacht besteden aan het creëren en bijhouden van relevante, bruikbare kennis.

Verbinden met uw uitdaging

Wat heeft u aan die kennis? Die is alleen zinvol als die goed in de praktijk toepasbaar zijn en met uw vraagstukken en uitdaging verbonden worden. Sommige opdrachtgevers vinden het boeiend om hierover van gedachten te wisselen en gaan graag met ons in de diepte. Anderen vinden de 'wetenschap' dat wij rekening houden met actuele kennis meer dan voldoende.

Borgen van verbeteringen

Om gerealiseerde verbeteringen vast te kunnen houden, komen de juiste instrumenten vaak goed van pas. Dit kunnen bijvoorbeeld formats voor documenten zijn, zoals het stramien van een accountplan of een matrix voor het bijhouden van coachingsdoelen en -initiatieven. Het kunnen ook online analyse-instrumenten of overlegstructuren in de organisatie zijn. Sharewater beschikt over een scala aan handige tools.