klantgerichtheidinbeweging
border line

Adviseren op maat

Iedere uitdaging of problematiek is anders. Dat vraagt om advies op maat. Om hiertoe te komen volgt Sharewater een helder, met u vooraf besproken proces. Het begint met een verkenning en resulteert in een onderbouwd en uitvoerbaar advies.

De verkenning

De eerste stap is een verkenning van uw situatie, uitdaging of problematiek. Wat wilt u bereiken? Waar loopt u tegenaan? Wat zijn de do's en don'ts? Stuk voor stuk vragen die erop gericht zijn om tot een scherpe formulering van uw vraag te komen. Het verkrijgen van het inzicht begint met een goed gesprek, mogelijk gevolgd door meer gesprekken en gericht onderzoek. Hiervoor zetten wij vaak analysetools in, die wij afstemmen op uw vraagstukken.

De mogelijkheden

Gebaseerd op heldere analyses en conclusies, gaan wij graag met u in gesprek over mogelijke oplossingen die wij zien. Hierbij belichten wij naast de inhoud ook de vorm van richtingen en hoe een en ander procesmatig aan te pakken. Na een eventuele verfijning en een gezamenlijke afweging van mogelijkheden, maakt u een weloverwogen keuze.

Gedragen oplossingen die werken

Het creëren van draagvlak voor oplossingen is een belangrijk onderdeel van onze adviesfilosofie. Onze Dialoog & Co-creatie Management-expertise » komt hierbij goed van pas. Door het betrekken van belanghebbenden in het advies- en keuzeproces, wordt kennis, ervaring en creativiteit optimaal benut, en wordt het fundament gelegd voor oplossingen die werken.

Vinger aan de pols en continu verbeteren

Adviseren op maat houdt niet op bij het presenteren van een oplossing of een plan. Ook tijdens de ontwikkeling en uitvoering van een aanpak houden wij de vinger aan de pols. Inspelen op inzichten en ervaringen onderweg is een wezenlijk onderdeel van ons maatwerk.